Dokumenter til befaring

Borettslag og aksjeleilighet
  • Kjøpekontrakt
  • Husleie-giro
  • Leiekontrakt
  • Plantegninger
  • Vedtekter
  • Siste årsberetning
  • Siste årsregnskap
  • Ligningsoppgave fra forretningsfører
  • Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l.
  • Kjøpekontrakt
  • Fellesutgifter
  • Forsikringsbevis(for Sameiet)
  • Ligningsverdi (i selvangivelsen)
  • Plantegninger
  • Skjøte
  • Tidligere takst/salgsoppgave
  • Vedtekter
  • Siste årsberetning
  • Siste årsregnskap (siste år)
  • Ligningsoppgave fra forretningsfører

Eiet bolig (enebolig, rekkehus o.l.)
  • Kjøpekontrakt
  • Skjøte / festekontrakt
  • Ferdigattest / brukstillatelse
  • Forsikringsbevis
  • Kommunale avgifter
  • Ligningsverdi
  • Målebrev
  • Situasjonskart
  • Tegninger
  • Tidligere takst/salgsoppgave


Priser

Priser gjeldende fra 01.01.2013


Leiligheter inntil 100 m2 BTA


Tjeneste
Inkl. mvaVerditakst og låneverdi for OBOS-leiligheter

fra
kr 4 400,-
Verditakst og låneverdi for over 100 m2
fra
kr 5 000,-
Boligsalgsrapport
fra
kr 6 900,-Rekkehus og 1/2 tomannsbolig


Tjeneste

Inkl. mvaVerdi/lånetakst

fra
kr 4 900,-
Boligsalgsrapport
(tillegg ved flere boenheter, for eksempel hybel)

fra
kr 7 800,-Generelt

Tjeneste

Inkl. mva.Større eiendommer og næringsbygg
Etter avtale
Timesbaserte oppdrag: Timepris
kr 1 200,-
Leievurderinger

Etter avtale
Planskisser etter størrelse/avtale

fra kr 500,-

NB! Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får
10 % rabatt.