Dokumenter til befaring

Borettslag og aksjeleilighet

 • Kjøpekontrakt
 • Husleie-giro
 • Leiekontrakt
 • Plantegninger
 • Vedtekter
 • Siste årsberetning
 • Siste årsregnskap
 • Ligningsoppgave fra forretningsfører
 • Tidligere takst/salgsoppgave


Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l.

 • Kjøpekontrakt
 • Fellesutgifter
 • Forsikringsbevis(for Sameiet)
 • Ligningsverdi (i selvangivelsen)
 • Plantegninger
 • Skjøte
 • Tidligere takst/salgsoppgave
 • Vedtekter
 • Siste årsberetning
 • Siste årsregnskap (siste år)
 • Ligningsoppgave fra forretningsfører


Eiet bolig (enebolig, rekkehus o.l.)

 • Kjøpekontrakt
 • Skjøte / festekontrakt
 • Ferdigattest / brukstillatelse
 • Forsikringsbevis
 • Kommunale avgifter
 • Ligningsverdi
 • Målebrev
 • Situasjonskart
 • Tegninger
 • Tidligere takst/salgsoppgave

Priser

Priser gjeldende fra 01.01.2013


Leiligheter inntil 100 m2 BTA


Tjeneste
Inkl. mvaVerditakst og låneverdi for OBOS-leiligheter

fra
kr 4 400,-
Verditakst og låneverdi for over 100 m2
fra
kr 5 000,-
Boligsalgsrapport
fra
kr 6 900,-Rekkehus og 1/2 tomannsbolig


Tjeneste

Inkl. mvaVerdi/lånetakst

fra
kr 4 900,-
Boligsalgsrapport
(tillegg ved flere boenheter, for eksempel hybel)

fra
kr 7 800,-Generelt

Tjeneste

Inkl. mva.Større eiendommer og næringsbygg
Etter avtale
Timesbaserte oppdrag: Timepris
kr 1 200,-
Leievurderinger

Etter avtale
Planskisser etter størrelse/avtale

fra kr 500,-

NB! Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får
10 % rabatt.